Faculty

 

 

 Director

 Professor Tianzi Jiang

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

 

 

Vice Director

Nianming Zuo

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 


Professors

BingLiu

Professor

Bing Liu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
           
YongLiu

Yong Liu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
           
   

Professor

Jing Sui

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
            
ShanYu

Professor

Shan Yu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       
           
           

 

 


 

 Associate Professors

LingzhongFan-2

Lingzhong Fan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
       
MingSong

Ming Song

Email

   
       
ZhengyiYang

Zhengyi

Yang

   
       
XinZhang

Xin Zhang

Email

   

Assistant Professors      

YueCui 

 Yue Cui

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
       
BingHou

Bing Hou

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
       
JinLi

Jin Li

Email

   
       
ChengxiangQiu

Chengxiang Qiu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
       
chuyangye

Chuyang

Ye

   
       
yujinzhang   

Yujing

Zhang

   
       
 FanfanZheng  

Fanfan

Zheng

   

 

Latest News